Uppgårn

Djupsjö

Föreningen Uppgår’n bildades i slutet av 2003.


Syftet var att få användning för det gamla skolhuset och skapa en samlingsplats för byn.


Man ville ta upp gamla traditioner, skapa nya och få till stånd en lokal för kulturella möten.


När den första julottan hölls I Uppgår’ns regi 2004, var det den första i huset sedan 1934.


I Uppgår'ns regi har det anordnats konstutställningar, musikkaféer, loppis, valborgsmässofirande mm.


Uppgår´ns Swish nummer 123 079 67 71