Information om Djupsjö

Djupsjö


Lite historik och fakta över Djupsjö by.


Man vet med stor säkerhet att Djupsjö fanns redan på 1400 talet.


Sjön användes som fiskesjö under slutet av 1500 talet av fiskare från Sunnansjö och Ledusjö.


Skolhuset numera Uppgårn uppfördes 1892.


Posten levererades en gång i veckan fram till 1920.


Den första affären startades 1920 och fanns ända tills 1966.


Den första telefonlinjen kom 1922 eller 1923.


Den första elströmmen kom 1925.


Den allmänna vägen kom 1932 samtidigt så började posten levereras varje dag samt en turbil som körde till Nordmaling 4 gånger om dagen.


Det första postombudet inrättades 1937.


Lantbrevbäringen startade igen 1966.


Till Djupsjö by tillhör även delarna Djupsjönäs, Brännan, Myrliden och Bäckliden


Var ligger Djupsjö?

Badplatsen iordningställs av byborna varje år.